Rýchlo
aj do 24 hodín
Kvalitne
s certifikátom
Dostupne
bezkonkurenčné ceny

Prekladatelia

Anglický jazyk
Martin
Referencie
Absolvent bilingválneho gymnázia a Filozofickej fakulty UK v Bratislave, anglický jazyk a literatúra, 2 x štátna skúška z anglického jazyka.

Vyše 10 ročná prax v oblasti tlmočenia a prekladov (medicína, technika, právo, obchod, prírodné vedy, spoločenské vedy, informatika a i.).

Referencie: Slovenská televízia - Production and Technology, Slovenské komorné divadlo, Stredoslovenské elektrárne, Slovenský ústav technickej normalizácie a iné
Taliansky jazyk
Jara
Referencie
Promovala na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo so špecializáciou taliansky jazyk a kultúra.

Dlhoročná prax prekladu v oblasti výroby a obchodu, techniky a poľnohospodárstva, komunikácie a reklamy, všeobecnej medicíny, ekonómie, potravinárstva, práva, literatúry a životného prostredia.

Znalosť reálií vďaka striedavému pobytu v Taliansku a na Slovensku, široký kontakt s talianskym jazykom aj vďaka mnohoročnému zmiešanému manželstvu.

Referencie: vydavateľstvo Motýľ, Mesto Spišské Podhradie, Mesto Melissano, Translators4Children, Geoluca SRL, atď.
Nemecký jazyk
Clara
Referencie
Narodená v Rakúsku, kde prežila 18 rokov života a študentka v Bratislave a Viedni.

Vyše 6 ročná prax s prekladmi hlavne z oblasti práva, obchodu, techniky, marketingu a informatiky.

Prekladateľka má rozsiahly prehľad o reáliách, politike a kultúre nemecky hovoriaceho sveta na základe dlých pobytov v zahraničí a spolupráci na početných knižných publikáciách.

Referencie: C.A.R.D.O., nezisková organizácia, Tralandia, mattonik.sk, Hotel Gaudio atď.
Holandský jazyk
Dominika
Referencie
Jedna z prvých absolventov bidiplomového magisterského štúdia na Univerzite Palackého v Olomouci v spolupráci s Hogeschool Gent, magisterský obor Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal (Tlmočenie a preklad holandčiny ako druhého aktívneho jazyka) a Master of Arts in Multilingual Communication.

Viacročná prax s prekladmi a tvorením textov v obchodnej, marketingovej, právnej a technickej sfére.

Prekladateľka študovala, žije a pracuje v Belgicku (hlavná znalosť belgickej varianty holandčiny - neoficiálne nazývanej flámčina), absolvovala viaceré pracovné i študijné stáže v Holandsku a v Belgicku.

Referencie: Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Gente, Belgicko; Meopta – optika, s.r.o., Přerov; BCT BV Hoensbroek, Holandsko
Maďarský jazyk
Mária
Referencie
Narodená v Košiciach, kde chodila na základnú školu a následne na gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. V Bratislave študovala na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského.

Prekladu sa venuje od roku 2007. Prekladá hlavne texty z oblasti prírodných vied, medicíny, farmácie, obchodu, marketingu, práva, cestovného ruchu a webové stránky.

Referencie: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, percipuim.com, Education Training & Consulting company, a.s., občianske združenie Ludia a energia, volluma.sk, vydavateľstvo Raabe s.r.o.
Francúzsky a španielsky jazyk
Andrea
Referencie
Promovala na UCM v Trnave v odbore Cudzie jazyky a kultúry, špecializácia francúzsky, španielsky a anglický jazyk.

Jej špecializáciou sú odborné preklady v oblasti medicíny a farmácie. Pracuje v lekárni, absolvovala na SZU v Bratislave špecializačnú skúšku - lekárenstvo. Svojimi odbornými článkami pravidelne prispieva do časopisu pre odborných pracovníkov v lekárni. Pripravuje sa na rigoróznu skúšku na UK v Bratislave z francúzskeho jazyka. Podieľa sa na zostavovaní anglicko-latinsko-slovenského medicínskeho slovníka.

Referencie: prekladatelia.sk, lekári.sk, časopis farmaceutický laborant Teória a prax, Intering languages


Neprehliadni